Измерване

Как се калибрира нивото

Как се калибрира нивото

Как се калибрира нивото и какъв вид устройство? Нивото е модерно измервателно устройство, което се използва по време на строителството. С помощта на нивото можете да проверявате хоризонталните и вертикалните линии с високо ниво на точност. Но има …

Прочетете повече »

Как да проверите хоризонтално и вертикално ниво на строеж за

Как да проверите хоризонтално и вертикално ниво на строеж за

Когато купувате на ниво магазин на магазин, трябва да сте сигурни, че то е точна при изпълнението му. Много от тях са загрижени как да проверят нивото на строителството. Това е доста прост процес. С помощта на прости устройства можете да сте сигурни …

Прочетете повече »

Как да изберем лазерно ниво

Как да изберем лазерно ниво

Досега капитанът прави много високи изисквания към строителната техника, устройствата. Ето защо производителите се опитват да произвеждат такива продукти, които да отговарят на изискванията на клиентите. Лазерно ниво е устройство, проектирано да …

Прочетете повече »

Цифров и аналогов домашен тахометър

Цифров и аналогов домашен тахометър

Тахометърът е устройство за преобразуване на неелектричен параметър (скорост на въртене) в електрически (импулси, напрежение, ампераж). С него можете да определите броя на завъртанията за определен период от време (най-често интервалът е 1 минута). …

Прочетете повече »

Устройството на модерен теодолит

Устройството на модерен теодолит

Теодолитът е устройство, предназначено да работи както с вертикални, така и с хоризонтални системи (ъгли). Използва се и за получаване на стойностите на разстоянията и за изчисляване на референтните ъгли. Ако устройството е оборудвано с кръгове …

Прочетете повече »

Как да работите с лазерно ниво

Как да работите с лазерно ниво

При извършване на различни строителни работи е много важно да се постигнат ясни хоризонтални или вертикални линии. До този момент майсторите използват не много удобно водно ниво за работата. Сега той беше заменен с лазерен инструмент. То дава …

Прочетете повече »

Извършване на подравняване на ниво

Извършване на подравняване на ниво

Процесът на регулиране на нивото се извършва след проверка на инструмента и идентифициране на възможните му отклонения. Тази процедура е необходима, за да се коригират неточностите в работата на апарата. Основната цел на изравняването на нивото е да …

Прочетете повече »

Характеристики на устройството theodolite 2t30

Характеристики на устройството theodolite 2t30

За да се използва устройството, е необходимо да се знае как и в каква последователност трябва да се въведе в действие устройството на теодолит 2-30, как да се извърши калибрирането и настройката му. Трябва да сте в състояние да разпознаете в …

Прочетете повече »

Изисква се в производствения инструмент

Изисква се в производствения инструмент

Има много различни измервателни уреди, които използваме у дома, в училище, на работното място. Сред тях не последното място е заето от инструмент, наречен микрометър. Това устройство с малък размер (фиг.1) се отличава с най-висока точност и се …

Прочетете повече »

Как да изберем лазерно ниво за домашна и професионална

Как да изберем лазерно ниво за домашна и професионална

Обичайно за много поправки и строители нивото на водата в някои ситуации не осигурява необходимото удобство и точност на работата. Значително ограничение на такъв инструмент е, че то е в състояние да измерва само хоризонта. За дребни ремонти у дома …

Прочетете повече »