Как да използвате нивото

За да се справите с това как да използвате нивото, не е необходимо да провеждате специални курсове или да посещавате геоложкия институт. Ще бъде необходимо да проучите всички нюанси на работата и да се запознаете с технологията, след което можете самостоятелно да извършвате измервания не по-лоши от опитни специалисти.

Ниво на строителната площадка

Нивото се използва за извършване на необходимите измервания преди изграждането.

Принципът на геодезията на строителната площадка

В процеса на изготвяне на планове в природата ще е необходимо да се определи разликата във височините на няколко точки на базовите участъци и височината, която се счита за условно ниво. Най-често се извършва работа с нивелиращи и геодезически релси. По този начин е възможно да се определи и извърши геометрично изравняване.

Процесът на измерване на нивото

Процесът на измерване на нивото.

В този случай оптичната ос на инструмента е хоризонтална. От отметката на условното ниво е необходимо да се намери разликата във височините на индикаторите чрез маркировки върху ламелите. В хода на работа всяка такава точка се намира на разстояние до 100 m от мястото на инсталиране на нивото. Нивото трябва да бъде измерено най-малко три пъти, в резултат на което е необходимо да се вземе средната аритметична стойност. Въз основа на данните можете да подготвите план на земята.

В процеса на разглеждане на принципа на работа на това устройство, не може да се споменава един важен компонент, а именно нивелиращият прът. Това е специална лента, която е инсталирана вертикално в точки за измерване на височините на базите. Този продукт е изработен от дърво или метал (в повечето случаи от алуминий).

Устройството има стандартна дължина (3-4 м). За удобство на движението релсата може да бъде сгъната наполовина. Съвременните опции на летвите имат телескопичен плъзгащ механизъм.

Връщане към съдържанието

Списък на инструментите, от които се нуждаете за изравняване

Отстрани на стандартните ламели за изравняване в повечето случаи се прилага градуиране: от предната страна, маркировката се извършва в метричната система за измерване, а на обратната страна - в инча. Преди всичко релсата трябва да бъде монтирана със специална маркировка върху долната метална скоба до центъра на измервателната точка.

Ниво на устройството

Нивото на устройството.

За удобство има специални дръжки за задържане на устройството в този момент. В качествените ленти, които са изработени от желязо-никелови сплави, са предвидени специални нивелири, които се използват за контролиране на вертикалната позиция на дъската.

В процеса на извършване на работа на място по време на първоначалното проучване на подготвеното развитие е важно да се извърши изчерпателно моделиране на структурата, която се произвежда в цялостно взаимодействие с ландшафта на природата.

Технологията на снимане на измервателни точки с трансфера на стойности в реално мащаб като данни за компютърен софтуер позволява симулация на обект и взаимодействието му с околната среда.

Ще ви са необходими елементи като:

  • равнище;
  • специален софтуер;
  • железопътен транспорт.
Връщане към съдържанието

Методи за изравняване на място

Нивата са голяма група от устройства, които се използват за определяне и записване на точното положение на различните елементи във височина. Елементите в този случай могат да бъдат произволни тагове и земни площи, а не конкретни ориентири.

Същността на изравняването е да се определи разликата във височината между нивата на изработената структура. Общият размер на строителните работи ще зависи от големината на този излишък и правилното измерване. Например, от планираното начално ниво на първия етаж на сграда е възможно да се изчисли дълбочината на мазето, потока на подпочвените води, проектът на дренажната система, видът на изолацията на слепи зони и т.н.

Има следните методи на изравняване:

Място на инсталиране за измерване

Място на монтиране на ниво за извършване на измервания.

  1. Хидростатичен метод. Въз основа на свойството на местоположението на течността в съответстващите съдове. Той има висока точност и позволява измервания извън границите на видимост между определени точки. В този случай измерванията са свързани с необходимостта от нанасяне и напълване на маркучи и тръби от голяма дължина с течност, която в някои случаи не е много удобна.
  2. Барометричен метод. Използва се в процеса на планиране на големи архитектурни структури. За да приложите този метод, ще трябва да използвате високо прецизни барометри и специален софтуер за компютри. Този метод не се използва при изграждането на частни къщи.
  3. Тригонометрични измервания чрез завъртане на теодолита. Този метод е добър, защото в този случай не са необходими помощници с допълнителни ленти. Теодолитните измервания могат да се извършват в хоризонтални и вертикални ъгли. Въпреки това е много по-трудно да се работи с принципа на работа на това устройство, отколкото с работата на конвенционално ниво. Недостатъкът е, че теодолитът е много по-скъп.
  4. Геометричните измервания на ъглите на издигане с помощта на обикновени нива се правят изключително в една равнина и трябва да бъдат монтирани допълнителни маркировки (могат да се използват ламели) при тяхното движение от едно място на друго. Списанието ще трябва да направи съответните записи.

Опростеността и надеждността на измерванията на стандартното ниво, неговата съвместимост с целите на конструкцията правят това устройство най-популярно в процеса на планиране на много видове работа: от изливане на основата до проверка на точността на покрива.

Връщане към съдържанието

Изграждане и класификация на стандартни нива

Оси на разположение на схемата при проверка на нивото

Схеми на разположение на осите по време на калибрирането на нивото: A - B - схеми на разположението на осите по време на калибрирането на нивото, d - положението на нивото по време на третото калибриране.

Това устройство има прост дизайн. На триножника е основният оптично-механичен модул, който е интегрирана система за лещи. Този възел трябва да осигури хоризонтално изравняване на гредата, като се допуска само минимално отклонение. Лещите могат да дадат прав или обърнат образец. В последния случай, измервателната релса трябва да се обърне и по време на монтажа на земята.

В горната част на дизайна на всички нива трябва да се изградят сензори за ниво. Точното инсталиране на устройството на земята определя качеството на по-нататъшните измервания. Специализираният специалист редовно проверява стойностите на тези сензори, като при необходимост извършва тяхното регулиране със специални наклонителни лостове на оптико-механичното устройство. Можете своевременно да откривате произволното отклонение на устройството от точното местоположение на земята и да не измервате отново.

Преди да използвате нивото и ламелите, ще трябва да се запознаете с основните типове устройства за геометрични измервания с височина над.

Най-простият и най-достъпен е нивото с цилиндрично ниво, което се намира на зрителната тръба.

По-точен е измервателният уред с автоматична компенсация на инсталационните грешки, но струва много повече. Удобно е да се използва в процеса на измерване на проблемни почви: развалини, пясък и др. При проектирането на големи обекти се използват устройства с електронна измервателна система. Този дизайн е трудно да се конфигурира и да работи.

Според класа на точност на измерване, нивелиращите структури могат да бъдат разделени на такива основни групи като:

  • технически средства (маркировка H-10, H-12 и т.н.);
  • точни устройства (означения от N-3 до H-9);
  • висококачествени устройства (означения от N-05 до H-2.5).

Номерата в маркировката показват средната грешка в измерването в mm / km. Трябва да се разбере, че дори едно техническо устройство ще даде отклонение от около 1 см на разстояние 1 км от обекта. Това е достатъчно, за да се извърши точен дизайн и правилно планиране на голям брой строителни работи.

Връщане към съдържанието

Как да използвате нивото правилно: ръководство стъпка по стъпка

Принципът на действие на лазерното ниво

Принципът на лазерното ниво.

Първото нещо, което трябва да инсталирате статив. Винтовете за закрепване на всички крака на статива ще трябва да бъдат разхлабени. След това всеки елемент трябва да бъде натиснат до желаната дължина. В този случай дължината може да е различна, тъй като инструментът трябва да бъде монтиран на груб терен. Горната част на статива е поставена в хоризонтално положение. След това е необходимо да затегнете закрепващите винтове на всички опорни елементи. Повечето от устройствата са снабдени с гладки крепежни елементи за корекция, които са монтирани върху краката на статива. С тяхна помощ можете да прецизирате хоризонталната позиция на горната платформа.

Следващият етап е монтиран изравняване. Самата тръба на инструмента е прикрепена към статива с няколко винта. След това трябва да използвате сензори за ниво. С помощта на въртенето на винтовете за регулиране е необходимо да се постигне централно местоположение на нивата на балончетата спрямо характерните особености, които се прилагат към тях. За удобство, първото нещо, което трябва да настроите нивото на балона в един прозорец, без да обръщате внимание на другия. Освен това следващото ниво се коригира, като се вземе предвид проследяването на позицията на първата. Трябва постепенно да настроите устройството, за да постигнете хоризонтално положение на мястото на инсталиране.

След това се фокусира оптико-механичното устройство. Преди да работите с оптично ниво, ще трябва да регулирате окуляра на подравнената тръба според зрението на потребителя. Фокусът на стандартния дизайн от този тип е както следва. Устройството трябва да бъде насочено към добре осветения и по-скоро голям елемент, след което да работи с настройки, докато мрежата от нишки бъде показана на този елемент възможно най-ясно. Освен това същите стъпки трябва да се повторят с ламелите, които ще бъдат инсталирани на друга, а не твърде осветена област. Експериментирането с настройването на фокуса върху елементи с различно осветление може да помогне в процеса на по-нататъшни измервания.

Когато устройството е инсталирано възможно най-точно, подравнено и фокусирано, можете да измервате и записвате наблюдения. Трябва да поставите две ленти отпред и отзад на устройството. На предната страна ще се покаже стойността на получената височина, задната част ще се използва за калибриране на индикаторите. На първо място, трябва да посочите нивото отстрани на черния гръб.

След като фокусирате, трябва да запишете индикатора с удари. След това се фокусира върху предната пластина, а средната стойност се поставя на червената страна. Този процес се нарича изравняване на средната линия. В този случай резултатите ще бъдат точни, ако е необходимо, можете лесно да повторите измерванията.

Говорейки за правилното използване на нивото, трябва да знаете, че всичко е просто. Просто трябва да знаете всички нюанси.

Добавете коментар