Как да проверите лазерното ниво за точност

При извършване на строителни работи често е необходимо строително ниво, но тези, които го използват, може да не знаят, че е необходима периодична проверка на точността на устройството. За да проверите точността, трябва да знаете как да го направите правилно, защото не можете да сте сигурни в точността на показанията на лазерното ниво.

Лазерни нива

Лазерното ниво позволява да се правят измервания с възможно най-висока точност.

Точността е една от основните характеристики на устройството. Експертите препоръчват проверка на точността на измервателното устройство на всеки 2 или 3 месеца. Ако по време на съхранение на устройството има трудности, както и по време на транспортиране на устройството или неговата експлоатация, тогава могат да причинят смущения в работата му.

Какво трябва да знаете, за да извършите качествена проверка на точността на ниво?

Всяко измервателно устройство има подходяща грешка при измерването на своя модел. Лазерното ниво, което е подходящо за извършване на качествени измервания, може да има грешка от най-много 0,2 mm / m. Много добре познати и конвенционални предприятия произвеждат евтини лазерни нива (цени от $ 50 до $ 200). Това са устройства с аматьорски клас, чиято допустима грешка е 0,5-0,8 mm / m.

Лазерно ниво

Основните функции на лазерното ниво на домакинството.

Ако вземете предвид лазерното ниво, което има ръчно подравняване на базата на нивото на балон, тогава има вероятност от неточно измерване и проверка. За да проверите хоризонталната равнина, ще ви е необходимо самото лазерно ниво, монтирано на специален статив с лост за регулиране на височината. За да проверите точността, устройството е инсталирано в близост до стените, на които искате да поставите етикети.

Нивото работи в две равнини. Едната е хоризонтална и е означена с буквата X, а втората (вертикална) е Y. Производителите на устройства често маркират тези букви в горната част на случая на измервателните устройства. При отсъствието на знаци и необходимостта първо да проверите писмата на устройството на кутията трябва да се отбележи най-много.

Нивото на лазера се проверява съгласно инструкциите.

Хоризонталната равнина трябва да премине в горната част на нивото, означена съответно с буквите X и Y. Две оси са маркирани съответно на върха на устройството. Всеки лъч трябва да има доказана ос. Той се калибрира, ако е необходимо, като се използват инструкции или се свържете със сервизния център на измервателните устройства.

Връщане към съдържанието

Как да проверите точността и да калибрирате лазерното ниво?

Връщане към съдържанието

Етапите на проверка на точността на устройството

Процесът на измерване на излъчването на инструмента върху точността на лазерното ниво

Процесът на измерване на излъчването на инструмента върху точността на лазерното ниво.

Измерванията на лъчението на инструмента върху точността на лазерното ниво са свързани с три точки, основани на проверката:

 1. Beam хоризонтално (x).
 2. Гредата е вертикална (Y).
 3. Наклона на самолета.

За извършване на изпитване измервателното устройство функционира съгласно схема, която предвижда следната процедура, която позволява да се провери точността:

 1. Осите X и Y се проверяват, за да разберете кой се нуждае от калибриране, тъй като един от тях може да е правилен, а вторият не е такъв.
 2. Те проверяват оста Y от двете страни, продължават теста с правилното си калибриране от двете страни и оста X се проверява спрямо оста Y.
 3. Проверете осите X и Y един срещу друг, за да сравните техните положителни и отрицателни стойности.

Необходимо е отделно да се вземат предвид всички етапи от инспекцията на всяка ос.

За да проверите хоризонталния лъч X, изпълнете следните стъпки:

Място за инсталиране на лазерни рулетки за измервания

Място на инсталиране на измервателна лазерна лента за измерване.

 1. Поставете устройството на статив или го поставете в равнина, така че да е на разстояние 30 м от стената и лъчът X излиза на стената.
 2. Включете устройството.
 3. Направете знак, съответстващ на нивото, през което преминава центърът на лъча.
 4. Ако светлината е твърде ярка, те използват лазерен приемник.
 5. Завъртете устройството на 180 °, като насочите хоризонтална греда X към стената.
 6. Маркирайте позицията на центъра на проекцията X близо до първата марка, като наблюдавате една линия за две маркировки.
 7. Лазерното ниво трябва да има точност, която да отговаря на всички характеристики, които се предоставят от производителя.
 8. Когато маркерът е в обхвата на съответните характеристики, рентгеновото калибриране не се изисква. След това проверете втория лъч Y.
 9. В края на теста на хоризонталната равнина се измерва разликата, която е действителното отклонение, характеризиращо позицията на точките: първата е маркирана и втората е последна.

Полученото отклонение не трябва да бъде по-голямо от стойността, определена от производителя на уреда.

За да проверите оста Y, се изпълняват следните действия:

Принципът на действие на лазерното ниво

Принципът на действие на лазерното ниво.

 1. Завъртете устройството под прав ъгъл. Посоката на лъча Y трябва да съвпада с местоположението на стената.
 2. След това маркирайте позицията за центъра на проекцията, като използвате приемник с лазерна радиация, ако има нужда от потискане на ярка светлина.
 3. След това нивото се завърта под ъгъл от 180 °, обръщайки знака "Y" с положителен знак на стената.
 4. След това трябва да се отбележи точката, в която центърът на проекцията е с оглед на първата марка.
 5. След проверка на всички характеристики, резултантният знак се сравнява с обявената точност на устройството.
 6. При местоположението на марката в интервала, осигурен от инструкцията за оста Y, калибрирането не се извършва.
 7. След това продължете да проверявате точката X, която е последната във връзка с точката Y.
Връщане към съдържанието

Проверка на точността на устройството вертикално и наклона на равнината

За да се извърши тест в проекцията, вертикалното ниво се завърта под прав ъгъл спрямо позицията, в която се проверява хоризонталната равнина. Всички други измервания се извършват по аналогичен начин, което се свързва с получаване на отклонение, което е по-малко от точността, определена от производителя на устройството.

Диаграма за инсталиране на лазерно устройство, за да се осигури точност на измерването

Схема на инсталиране на лазерно устройство за осигуряване на точност на измерване: 1 - лазерно устройство, 2 - определена начална точка на подравняването, 3 - начална маркировка, 4, 8 - стелажи от маркировки, 5 - лазерен лъч, 6 - определена крайна точка на подравняването.

Преди да проверите точността на устройството чрез наклоняване на равнината, устройството е инсталирано между две стени в центъра, ако разстоянието между тях е малко, например 5 м. След това устройството е включено, за да постави знак на стената, използвайки наличния метод на пресичане на лазерните лъчи. След това те въртят нивото на 180 ° по вертикалната ос, след което марката отново се прави в точката на пресичане на издатините.

Следващият етап на проверката се свързва с прехвърлянето на нивото близо до стената. Когато това се случи, дължината на разстоянието между устройството и стената намалява до 0.5-0.7 м. Същите марки се правят за втори път. След като проверят точността на устройството, те започват да сравняват маркерите по отношение на техния различен модул. Трябва да покаже, че разликата в маркерите не надвишава стойността, която показва точността на лазерното ниво, декларирана от производителя.

Можете да дадете подходящ пример за изчисляване на модула на разликата. Ако е 3 mm, т.е. (a1 - a2) = 3 mm и (b1 - b1) = 5 mm, тогава грешката може да бъде изчислена по формулата: | (a1 - a2) - (b1 - b1) | Така, | 3 - 5 | = 2 mm, поради което обявената грешка се сравнява с резултата равен на 2 mm.

Проверката на нивото може да бъде свързана с откриването на отклонения над стойността, зададена от производителя, така че не се препоръчва коригиране на устройството с вашите ръце. Нивото е твърде сложно устройство: не е реалистично да се калибрират осите му у дома. Свържете се с специалист по сервизни центрове за помощ.

Връщане към съдържанието

Как да проверите линейното линейно самонивелиращо лазерно ниво?

Нивото, оборудвано с механизъм на махалото, е най-използваният тип измерващо устройство в строителството. За да се провери тяхната точност, трябва да се извършат следните операции:

 1. Можете да извършите първото тестване, като проверите точността на устройството, като вземете предвид наклона към страната на хоризонталната проекция.
 2. Нивото се инсталира на разстояние, равно на 2-4 м от стената. След това с помощта на молив направи знак, като се има предвид нивото на преминаване на гредата.
 3. След това нивото на лазера се завърта надясно около оста, водейки лъча към знака с левия ръб. След това десният ръб на гредата се довежда до знака в обратната посока.

Ако лъчът остане върху марката, лазерното ниво може да се счита за точна. При преместване на лъча нагоре или надолу от самата марка равнината на лъча се отклонява отдясно или наляво.

След това преминават към друг тест, който позволява проверка на точността на лазерното ниво, като се проверява ъгълът на наклон на равнината назад или напред. За да инсталирате устройството с помощта на статив, който искате да поставите близо до стената. Тогава е включено, нивото е обърнато към стената и гредата е маркирана с номер 1.

Завъртете устройството на 180 ° около оста, поставете номер 2 върху втората стена. Ако осигурите разстояние от една стена на друга, равна на 3-4 м, тогава ще бъде достатъчно да се провери точността на лазерното ниво. Освен това устройството е пренаредено по-близо до стената, която е разположена от другата страна, така че проекцията на гредата може точно да падне до марка № 2 с подходящата височина на статива.

Тогава лазерът отново се завърта на 180 °, за да провери съвпадението на лъча с номер 1. Ако има съответствие, тогава работата на устройството е точна. Когато гредата е поставена под или над маркировката, равнината на нивото се обръща назад или напред.

Добавете коментар