Как да проверите нивото

За получаване на точни и надеждни данни по време на геодезическите работи се използва устройството под наименованието ниво. На първо място, преди да започнете измерванията, трябва да проверите нивото за експлоатация и след това да направите правилната настройка. Обикновено тази работа се извършва в специални геодезически лаборатории и обхваща редица важни операции и процедури, които разкриват реалните параметри на нивото и ви позволяват да ги сравните с паспортните данни на устройството. Ако тези данни не съвпадат, тогава оборудването се смята за повредено.

Ниво и неговата оптична схема

Ниво (а) и неговата оптична схема (б): 1, 4, 5, 9, 10 - винтове, 2 - стойка, 3, 7 - нива 6 - визуална уруба, 8 - - обектив, 13 - фокусираща леща, 14 - рециклирана, 15 - окуляр, 16-19, 21 - призми и лещи, 20 - огледало, 22 - ниво.

Проверката на нивото се извършва в определеното в документацията време и ако е изтекъл, не се препоръчва използването на такова устройство. Такова геодезическо оборудване може да бъде предмет на непланирани проверки по различни причини, например поради загуба на сертификата за нивото. Методът на тестване в лабораторията на всеки инструмент зависи от неговия тип. Обмислете съществуващите типове такова оборудване:

 • оптични нива;
 • цифрови устройства за определяне на разликата във височината на земята;
 • лазерно оборудване за тази работа.
Оптичната схема на ниво с компенсатора

Оптичната схема на ниво с компенсатора.

Настройването на последния тип изравняване е най-трудното и затова не можете сами да го направите. Тези лазерни модели са тествани от опитни специалисти в най-съвременните лаборатории. Проверката на такова ниво включва общия контрол на отделните компоненти на оборудването, задаване на необходимите нива, проверка на верността на компенсаторното окачване, работа с радиационната ос и определяне на правилността на хоризонталната равнина на устройството, измерване на квадратичната грешка.

Дигиталните измерватели на нивото без специално оборудване не могат да бъдат настроени добре, така че те трябва да се проверяват при специални условия. Такова оборудване се проверява за точността на монтажа на ламелите (кръгли), капацитета на цифровата част (състои се от няколко етапа), обхвата на компенсационната система, наличието на систематични и квадратични грешки.

Оптично ниво, можете да се опитате да персонализирате себе си, ако точно следвате препоръките на експертите.

Как да проверите оптичното ниво?

Настройката започва с външна проверка на устройството и включва следните условия:

Лазерно устройство

Устройството на лазерното ниво: 1 - лазерна тръба, 2 - светловодно, 3 - статив, 4 - преходна част, 5 - леща, 6 - степенно, 7 - захранване.

 • на тялото на нивото не трябва да има признаци на корозия;
 • не трябва да има видими механични повреди;
 • всички механизми за приспособяване трябва да имат гладко пътуване, без да се натрапват и забавят.

Друг метод за тестване и настройка зависи от модела на нивото, но има общи процедури за всички видове такива оптични устройства:

 • ниво корекция;
 • идентифициране на настройките на симетрията и тяхното управление;
 • изместването на различни оси на устройството и намиране на ъгъла на преместване между тях;
 • правилно монтиране на решетката на телескопа на нивото;
 • квадратична грешка на разделенията на инструменталната скала.
Връщане към съдържанието

Първоначален етап на работа

Проверката започва с оценка на външно състояние и пълнота на ниво. След това се проверяват визуално следните параметри:

 • чистотата на оптичните повърхности на оптичната тръба;
 • едновременното изображение на решетките трябва да е ясно и остро;
 • се проверяват краищата на балончето на нивото на контакт;
 • на нивото не трябва да има следи от корозия и механични дефекти, които могат да повлияят на точните измервания;
 • пълнотата на оборудването трябва да съответства на това, което е посочено в неговия паспорт или сертификат.

След това е необходимо да се оцени ефективността на нивото и да се уверите, че правилното взаимодействие на движещите се части. Изпитването се извършва по следните параметри:

Видове лазерни нива

Видове лазерни нива.

 • експлоатационна съвместимост на всички части на устройството;
 • при повдигането, закрепването и подвижните зъби не трябва да се открива люлеенето им;
 • окулярът трябва да се върти гладко, без да се движи;
 • винтовете за повдигане трябва да отговарят на същите изисквания;
 • Осветлението на ниво огледало трябва да се проверява за отсъствие на мътност;
 • закрепванията на подвижни части не трябва да се повредят;
 • се проверяват затягащи винтове за точност на затягане;
 • е необходимо да се уверите, че компенсаторът и амортисьорът работят, докато всички регулиращи винтове трябва да бъдат поставени в средно положение;
 • разглежда състоянието на статива;
 • е необходимо да се уверите, че винтът е подходящ за този модел на нивото.

След това всички захващащи части на поставката се затягат и се проверяват за стабилност. За да направите това, устройството е инсталирано на статив и е задействано: насочете телескопа към релсата и направете отчитане. След това натиснете (внимателно) в горната част на статива и отново вземете показанията. Ако получените резултати съвпадат или леко се различават и балонът не променя позицията си, тогава стативът е стабилен. Ако не, тогава трябва да откриете причината или да замените статива с нов.

Връщане към съдържанието

Проверка и настройка на кръговото ниво

Устройството за нивелиране на устройството

Устройството на изравняващия прът: а - патерица, б - обувка, - четения на релсата.

За да оптимизирате оптичното ниво, трябва да започнете, като проверите кръговото ниво. Тя представлява нормалното в точката на т.нар. Нулева точка до повърхността на смилане. Основното условие тук е, че неговата ос трябва да бъде успоредна на оста на въртене на устройството.

За да проверите, трябва да инсталирате телескопа успоредно на всеки 2 винта за повдигане, за да се опитате да преместите балончето на кръговото ниво до нулева точка и след това завъртете горната част на нивото на 180 градуса около вертикалната ос.

Ако след това действие флаконът остане в центъра на капсулата, възможно е тази елемент за потвърждение да бъде завършен. Ако това не се случи, е необходимо да направите настройка - изпълнете няколко инсталации, за да получите желаната относителна позиция на частите на инструмента и тяхното нормално взаимодействие. За да направите това, с помощта на винтове, за да регулирате кръговото ниво, е необходимо да преместите флакона с ½ отклонение в центъра на капсулата. Остатъчната неточност се елиминира с помощта на така наречените винтове за повдигане. Тези действия се извършват няколко пъти, докато се получи желаният резултат.

Връщане към съдържанието

Хоризонтална зрителна ос и нейната проверка

Проверка на цилиндричното ниво

Проверка на цилиндричното ниво. Измервания с неравномерни разстояния до релсите.

За да го настроите, трябва да бъде изпълнено следното условие: насочващата линия на инструмента трябва да е хоризонтална, когато балонът е в централната част на нулевата точка. За да се провери изпълнението на това условие, е необходимо да изберете 2 точки (C и M), които са разделени с 25-35 м. Те монтират релси в тях, а нивото е фиксирано върху статив, така че да е в средата между тези точки. Устройството се задвижва и поема върху релсите, а след това се изчислява разликата между нивата на точките (С и М). Като пример, нека приемем, че четенето на нивото на първо четене е равно на 1.378, а на второ - 1.278 метра. След това излишъкът (PRS) е равен на разликата от тези стойности - 0,1. Преподредете статива с нивото възможно най-близо до точка C и вземете ново разчитане на релсата. Да предположим, че е 1,2 м. След това теоретичната фигура е: в първата точка, C-PRSP = 1,278, а при втората релса M-1,2 = 0,078 метра. След това вземете ново четене на M и сравнете получената фигура с теоретичната. Ако тази разлика е повече от три милиметра, тогава е необходимо да се извърши корекция.

Цилиндрично ниво и наклон на мехурчетата

Цилиндрично ниво и склонове на мехурчетата: а-страничен изглед, 6 - изглед отгоре, 1 - ампула, 2 - течност, 3 - флакон, 4 - винт за корекция, 5 - ампула наклон.

Развийте защитния капак на окуляра, като използвате щифта за привеждане в съответствие в комплекта за нагласяне, завъртете фиксиращия винт, докато действителното отчитане на хоризонталната хоризонтална лента съвпада с теоретичния резултат (0,078 метра). След това проверете отново.

Ако настроите нивото така, че окулярът на тръбата с хоризонталното положение на оста на наблюдение да е пред ламелите с два или три сантиметра, тогава можете много точно да определите височината на инструмента. Трябва да се постави черна или черна пластмасова или картонена капачка на обектива. В центъра му е необходимо да се направи дупка от два до три милиметра. Главният наблюдател го преглежда през релсата и асистентът инсталира върху него движеща се част от прозрачен материал с черен удар в средата. По посока на наблюдателя се поставя така, че знакът да пада точно срещу дупката в капака. След това се прави разчитане на релсите.

Връщане към съдържанието

Монтаж на решетките на оптичната тръба

За да направите това, на разстояние 10-15 метра от нивото, укрепете линията на винтовете и приведете оборудването в работно състояние. Вертикалната решетка е насочена към вертикална линия, а ако единият й край се отклонява на разстояние повече от 1 мм (измерено с влачене), винтовете за монтаж на окуляра се отвинтват и отстраняват, освобождавайки достъпа до решетката. След това го коригирайте, като го завъртите, за да съответства на изображението на линията на оловото. Окуляра се връща на място и винтовете се затягат. Проверката се повтаря, за да се провери правилността на вертикалната настройка на мрежата.

За да провери своите хоризонтални нишки, устройството е насочено към целта на 12 метра от статива и бавно придвижва телескопа в хоризонтална равнина със захващащо устройство. Вижте дали има отклонение на нишката от целта. Ако разликата е повече от един милиметър, регулирайте решетката в хоризонталната равнина, както и за вертикалните линии.

Връщане към съдържанието

Ефективност на компенсатора

Оси на разположение на схемата при проверка на нивото

И - в схеми на подреждане на осите при проверка на нивата на ниво, g - позиции при третата проверка.

За да се уверите, че системата за компенсиране работи правилно, трябва да бъде изпълнено следното условие: при накланяне на инструмента е необходимо оста на телескопа да е хоризонтална в границите на компенсатора.

За да се постигне това, балон с кръгло ниво се прехвърля на нулева точка, а линията на виждане на нивото е насочена към вертикално монтирана релса. Изгответе цялостно фокусиране на устройството и направете първото четене (например C1). След това постепенно се получават 4 позиции на балон с кръгло ниво, като се накланя ос на нивото с винтове за повдигане надясно, наляво, напред и назад. След всяка промяна на позицията се взема брой точки (C2, C3, C4, C5). След това изчислете разликата между указанията - (C1 - C2, C1 - C3, C1 - C4, C1 - C5). Тези стойности не трябва да надвишават 1 мм. Ако това не е така, тогава трябва да пренесете нивото до сервиза, където ще ремонтирате или смените компенсатора.

Връщане към съдържанието

Правилността на изместването на линията на зрение при смяна на фокуса на телескопа

Устройството е насочено към релсата, внимателно фокусирано и взема отброяването. След това, с помощта на устройство за крем, първоначалното фокусиране се нарушава. Отново внимателно коригирайте фокуса на тръбата и отново вземете показание на релсата. Разликата не трябва да надвишава 1 милиметър. Ако е по-голям, тогава трябва да пренесете нивото до сервиза за ремонт.

Връщане към съдържанието

Определяне на грешки при измерване на височините

Положението на нивото на балончетата при проверка на работата на компенсатора

Позицията на нивото на балона при компенсатора за ефективност на теста за ефективност.

Извършва се на няколко етапа на земята, използвайки така наречения метод на нивелиране от средата. Това се прави с помощта на две релси с линия на видимост с дължина до 90-100 метра. Мястото на тяхното закрепване е укрепено с подравняващи патерици или колчета, в които са завинтени винтовете с глави под формата на сфера. Самите ламели трябва да бъдат монтирани строго вертикално и не трябва да променят позицията си по време на всички измервания.

Устройството се укрепва в своята секция на равно разстояние от тези релси. Тя се задейства и 10 превишавания се измерват между тях. Това е една серия от измервания. Като цяло е необходимо да се провеждат 5-6 такива етапа. При нивото на хоризонта се променя хоризонта преди всяка такава серия измервания.

Връщане към съдържанието

Проучване на верността на цилиндричното ниво

Ако моделът на устройството е приложен на нивото на цилиндричен тип върху телескопа, той трябва да отговаря на следните условия - неговата ос трябва да бъде строго паралелна на линията на зрение на тръбата. Тази проверка трябва да се извърши на два етапа:

 • честата равнина, минаваща през главната ос на цилиндричното ниво, трябва да бъде успоредна на подобна повърхност, преминаваща през линията на зрение на телескопа;
 • проекцията на вертикалната равнина на ъгъла между оста на нивото и тръбата не трябва да надвишава границата, определена в паспорта.

Първото условие се проверява с помощта на летва, монтирана на 45-55 метра от статива, чийто винт е насочен в посоката му. Внимателно проверявайте хоризонталното прикрепване на устройството, комбинирайте краищата на нивото на балончетата с винт и механизмът за фиксиране получава ясно изображение. Направете обратно отброяване. След това накланянето на оста на устройството се постига чрез повдигане на винтовете, така че показанията да не се променят и да фиксират позицията на краищата на цилиндричното ниво. Същото се прави, когато се накланяте в обратната посока. Ако мехурът остане на място и в двата случая, или краищата му са изместени в същата посока, настройката на нивото се счита за правилна. Ако това не е така, се настройват хоризонталните и вертикалните винтове на най-цилиндричното ниво.

Второто условие се проверява, като се използват методи като:

 • изравняване в посока напред;
 • същите, но в комбинация с измервания от средата;
 • прилагане на метода, използвайки различни рамена.

При всеки метод и описани в специалната литература трябва да се направят поне три измервания на ъгъла между оста на нивото и проекцията във вертикалната равнина. След това се изчислява аритметичната средна стойност на тези измервания и се сравнява с паспортните данни. Ако получената цифра не надхвърля допустимите граници, посочени в документа, то нивото е зададено правилно.

Връщане към съдържанието

Приложни устройства и устройства

 1. Рейки.
 2. Клечки.
 3. Отвес.
 4. Сферични глави винтове.
 5. Line.
 6. Ниво с придружаващия комплект.
 7. Отвертка.

Автоматичното настройване на нивото е възможно при спазване на всички препоръки, посочени по-горе.

Но ако се провали, най-добре е да се свържете с специалистите от геодезическата лаборатория.

Добавете коментар