Как се калибрира нивото

Как се калибрира нивото и какъв вид устройство? Нивото е модерно измервателно устройство, което се използва по време на строителството. С помощта на нивото можете да проверявате хоризонталните и вертикалните линии с високо ниво на точност. Но има нужда да се извърши калибриране на нивото. Как да го направите и кое ниво е по-удобно за използване?

Диаграма на устройството за оптично ниво

Диаграма на оптичното ниво на устройството.

Видове оборудване

За извършване на измервателни работи могат да се приложат различни модели устройства. Те ви позволяват да изпълнявате следните опции:

 • геометрични измервания;
 • тригонометрична работа;
 • барометрични измервания;
 • хидростатични измервания.

Най-често се извършват геометрични измервания. Принципът на действие е, че позицията на точките се определя с помощта на хоризонтални лъчи.. Всички данни се записват. За да бъдат точни, устройството трябва първо да бъде конфигурирано, да го проверите. Типовете продукти се използват различни, те са разделени на технически, точни, прецизни. Оборудването трябва да бъде избрано въз основа на каква работа ще бъде извършена.

Класификация на устройството:

Видове лазерни нива

Видове лазерни нива.

 1. Оптичните нива осигуряват точни данни на почти всяко разстояние (посочени от производителя, както и ниво на точност). Използва се за строителни работи, обикновено изисква участие на две лица, допълнително прилага специална измервателна релса.
 2. Лазерното устройство е лесна за използване, дава точни данни. Оборудването се нуждае от ремонт, строителни работи, ако са необходими измервания на сравнително къси разстояния.
 3. За хоризонтални измервания се използват електронни или цифрови устройства. Резултатът се показва на специален дисплей.
Връщане към съдържанието

Линия на зрението

За да извършите наблюдението на оборудване като ниво, първо трябва да поставите зрителната линия в хоризонтално положение. Това може да се направи по 2 начина:

 • в автоматичен режим, използвайки компенсатор за малки ъгли;
 • с помощта на винт за повдигане.

От правилния перфектен избор зависи от качеството и удобството на работата. Тестването се извършва за:

 • кръгли оси;
 • линии за ротация на оборудване;
 • зрителната ос, поставена в телескопа;
 • цилиндрично ниво, разположено в тръбата.
Проверка на цилиндричното ниво.

Проверка на цилиндричното ниво. Измервания с неравномерни разстояния до релсите

При извършване на работа е необходимо да се спазват следните геометрични условия:

 1. При кръглото устройство оста се поставя в паралелна позиция по отношение на линията на въртене на самото ниво.
 2. В решетката вертикалната резба се поставя в паралелна позиция спрямо оста на устройството.
 3. За цилиндричен инструмент е необходимо да се монтира оста на наблюдение в успоредна позиция по отношение на телескопа.
Връщане към съдържанието

Опции за проверка на инструментите

За да започнете да използвате нивото и нивото, трябва да извършите проверка. Процедура:

 1. Оста на кръговото устройство е в успоредно положение на оста на въртене. За да извършите проверката, е необходимо да използвате винтове за повдигане, които намаляват мехурчетата до нула. Достатъчно е да завъртите оборудването на 180 градуса. Ако мехурчето се движи наполовина и повече, тогава с винтове трябва да го преместите в центъра с около половината дъга, след това съберете балончето с центъра на измервателната ампула. Всички работи се намаляват до регулиращите винтове.
 2. Вертикалната резба на окото е в паралелна позиция спрямо оста на въртене на оборудването. За да направите това, виси един plumb, а след това в 20-25 cm е необходимо да се постави на нивото. Вертикалната нишка е поставена по такъв начин, че да я комбинира с оребрена линия. Когато конецът не съответства на стойността от 0,5 мм, тогава е необходимо да извършите работа по поправката на ситуацията. За да направите това, разхлабете регулиращите винтове, след това завъртете винта 2 ½ оборот, а винтът 3 приблизително примерно завъртете. Решетката се завърта на ръка, докато линията на вертикала и вертикалната нишка са подравнени.
Връщане към съдържанието

Проверка на продукта цилиндричен тип

Цилиндрично ниво и наклон на мехурчетата

Цилиндрично ниво и склонове на мехурчетата: а-страничен изглед, 6 - изглед отгоре, 1 - ампула, 2 - течност, 3 - флакон, 4 - винт за корекция, 5 - ампула наклон.

Процесът на потвърждаване включва:

 1. Вертикалната равнина на оборудването, преминаващо през оста на устройството, се поставя в паралелна връзка с равнината, която преминава през тръбата за наблюдение.
 2. Целевата цилиндрична ос трябва да бъде в положение паралелно едно на друго.

По време на първия етап на проверката се изисква да се монтира ниво на 50 m от инсталираната релса, а винтовете за повдигане трябва да бъдат поставени в изравняване за наблюдение на измервателната релса. Другите винтове за оборудване трябва да са симетрично разположени от съществуващата линия на зрение. Тръбата е насочена към измервателната релса, а специалният винт на котата трябва да съчетава мехурчетата.

Винтовете трябва да се въртят внимателно в противоположни посоки, броят на оборотите - 3.

Устройството в същото време се опира в лявата страна, краищата на балона се комбинират, на релсата трябва да се вземе предвид, например, Vl = 1566 мм. Продуктът трябва да се премести на дясната страна, всички действия трябва да се повтарят, като се използва броят в Bp = 1570 mm.

На втория етап от проверката може да се направи различен метод. Най-добрият начин да проверите нивото напред. Какво трябва да направите? В интервал от 50 м от устройството се поставят 2 клечки. Самото ниво от първата точка трябва да бъде настроено на 2-3 м, след което с помощта на специален винт мехурчетата се комбинират, еталонното ниво се взема за далечната и близо до ламелите. Освен това, нивото се намира близо до втората точка, всички действия трябва да се повторят. Премахнатите данни от релсовата релса.

Връщане към съдържанието

Калибриране на оборудването с компенсатор

Оси на разположение на схемата при проверка на нивото

И - в схеми на подреждане на осите при проверка на нивата на ниво, g - позиции при третата проверка.

За да проверите нивото с предоставения компенсатор, трябва да изпълните следните стъпки:

 • за специални инсталации с кръгла форма;
 • за доставената измервателна мрежа от нишки;
 • за компенсатора;
 • за да се определи хоризонталната позиция на всички зрителни линии.

Първите 2 действия се изпълняват както при устройство с нормално ниво. Първо трябва да се уверите, че компенсаторът е в напълно работно състояние. Устройството трябва да бъде поставено в положение за работа, да започне да брои върху лоста "a" и след това да го завърти на 1/8 от завоя. Решетката на нишките на оборудването след извършените манипулации трябва лесно да се върне веднага към "а" отброяването на измервателната релса. В друг случай проверката не може да бъде извършена, тъй като компенсаторът ще изисква ремонт.

Работата с устройството изисква определяне на диапазона на измерване. В диапазона има специално прецизно махало. С помощта на специално монтиран регулиращ винт трябва да се извърши страничен или надлъжен наклон.

Това се прави от двете страни на нулевата точка на нивото, докато махалото, което има компенсатор, виси. Инструментът трябва да бъде закрепен в момента, когато се наблюдават резки колебания по време на измерването. Използва се специален измервателен прът, доставен или закупен отделно. При това действие използваната телена мрежа се движи едновременно с накланянето на оборудването.

Провежда се процесът на проверка на нивото на съществуващия балон. Например по време на работа с наклон равен на = 1570 mm, наблюдаваното замразяване трябва да започне, когато се наблюдава наклон от ± 20: + а: 1566 mm, a: 1569 mm. За правилното калибриране на устройството с хоризонтална линия е необходимо да извършите други действия. След задействане на предоставения компенсатор, поставен върху оборудването, оста на наблюдение става само във вертикално положение. Самоизравняването не се извършва, извършва се само във фабриката.

За извършване на калибрирането на нивото е необходимо да се използва само добро оборудване. Преди да започнете работа, трябва да извършите техническа диагноза. Ако се открият неизправности, трябва да се извърши ремонт, обикновено това се прави само при условия на сервизен център.

Добавете коментар