Каква е разликата между устройството и изравняването на

Съвременните ремонтни и строителни работи не са пълни без използването на прецизни инструменти за измерване - нива. С тяхна помощ те измерват разликата във височината между пространствените точки, които са отдалечени едни от други. В този случай и двете устройства дават обратен образ, дължащ се на оптичните тръби.

Разликата между теодолита и нивото

Теодолитът измерва вертикалните и хоризонталните ъгли, а нивото ви позволява да зададете точното местоположение на обекта в пространството.

Този процес на измерване се нарича изравняване. Той може да бъде хидростатичен, барометричен, тригонометричен и геометричен.

Основната разлика в теодолита от нивото

Връщане към съдържанието

Основните разлики при използването на оптични измервателни устройства

Ниво на устройството

Основно регулиране на нивото.

Широко разпространената употреба на лазерно измервателно оборудване в строителството не позволява да се осигури крайната победа над теодолитите и нивата, които винаги са имали традиционна употреба при извършването на геодезически работи. Каква е разликата между изследваните устройства?

Какъв ефект има грешката върху точността на измерване? Има ли специални ограничения, които не трябва да бъдат превишавани? Как да вземем предвид височината на терена за изграждане на карти? На тези въпроси може да се отговори, знаейки отличителните черти на теодолита и изравняването.

Теодолитът е устройство, което позволява измерване както на хоризонтални, така и на вертикални ъгли. Инструментът ви позволява точно да определите големината на измерените ъгли между различните точки в пространството. Значението на свързването на сградите със специфични точки е свързано с измерването на ъглите между тях в пространството. Като се имат предвид получените резултати, е възможно да се направи маркиране на контура на сградите, профила на пътя и други количества, определени чрез точното измерване на резултата.

Измерванията, направени с помощта на оптичен теодолит, са разделени на 3 класа. Това може да включва такива видове устройства като:

  1. Точните оптични теодолити, които осигуряват грешка в рамките на 2-5 секунди, са най-често използваните модели по време на строителните работи.
  2. Прецизност, които помагат да се гарантира грешката в интервала от 1 секунда.
  3. Технически оптични теодолити с точност от 1 минута.

Те се използват в областта на подобрението на земята, в горското стопанство и други места, изследването на които не изисква измервания с висока точност. С помощта на прецизни теодолити можете да проследите деформацията на сградите, която се проявява с течение на времето в зависимост от влиянието на условията на околната среда и собственото тегло на строителните обекти.

Връщане към съдържанието

Висококачествени измервателни устройства

теодолит

Теодолитните контроли.

Строителните специалисти прилагат високи изисквания за качество на строителните обекти, които винаги се увеличават с течение на времето. За да изпълнят всички необходими изисквания за изграждане на сгради, строителите трябва да вземат много различни измервания, за да определят неточностите, направени по време на работа. Това ви позволява да продължите целия процес на изграждане, като вземете предвид всички грешки, които ще бъдат коригирани навреме.

Висококачественото провеждане на всички измервания изисква използването на геодезически инструменти, които са част от сравнително голяма група измервателни уреди. Специфичен измервателен уред е проектиран да извършва специфични измервания. Същевременно има инструменти за измервания, които са многопрофилни с широк спектър от възможности.

Ако сравним две устройства за специални измервания, използването на теодолит се свързва с най-универсалните измервания в сравнение с нивото, чиято специализация е по-тясна. Независимо от това, и двата вида измервателни устройства имат широк спектър от приложения.

Теодолитът се характеризира с двуканална оптична система, която осигурява механизма с най-независимата и надеждна система, свързана с изграждането на изображение на 2 кръга, които са в равнината на една скала. Теодолитната референтна система се свързва с използването на микроскоп, който има определено ценово разделение. За да се отделят кръговете на теодолитите се предлагат единични удари.

Връщане към съдържанието

Какви са нивата, използвани за геодезия?

Схема за изравняване

Нивелиране на схемата.

За различните типове измервания се използват различни типове нива, които се отличават от вида на инструмента и принципа на неговата работа. Използвайте лазерни и цифрови нива, които са електронни. Използването на такива устройства като оптични нива позволява процеса на геометрично изравняване.

Измервателният уред има телескоп с окуляр. За фиксиране на тръбата използвайте специална стойка с опорна платформа, както и система от винтове, която позволява завъртане на нивото встрани в хоризонталната равнина.

Можете да усилите оптичното ниво с помощта на винтове за повдигане, които ви позволяват да придадете на инструмента необходимата работна позиция. Възможно е да се направи хоризонтално движение, когато се вземе необходимата ориентировъчна точка чрез използване на винт за повдигане. За да запазите ориентировъчната ос, която е хоризонтална, в нивото е осигурен автоматичен компенсатор, който ви позволява да увеличавате не само скоростта, с която се извършва измерването, но и тяхната точност.

Използването на геодезически инструмент, който може да бъде и електронен, позволява по-точни измервания. Наличието на софтуера на инструмента е свързано с възможността за обработка в реално време на получените измервания, което се извършва с максимална точност. Устройството за съхранение помага да се фиксират всички получени измерени стойности.

Връщане към съдържанието

Характеристики на конструкцията на лазерно ниво

Измерване по ниво

Нивото на схемата за измерване.

Днес лазерните нива се използват широко в строителството, чиито характеристики са свързани с лекотата на използване на тези инструменти. Принципът на работа на оптични, лазерни или електронни нива се различава в зависимост от механизмите на инструментите. Например, дизайнът на лазерно ниво се характеризира с наличието на лазерен емитер, който доставя лазерен лъч в пространството в присъствието на оптична призма.

Лазерните лъчи, които се излъчват от нивото, водят до образуването в откритото пространство на две равнини, разположени перпендикулярно, които се пресичат помежду си. Ако се ръководите от тях, е възможно да направите подравняване на различни повърхности (стени, подове, врати). Работата на такива нива ви позволява да ги наричате позиционни или статични.

Разпределете лазерните нива с ротационен тип. Те се отличават с ускорен темп на работа благодарение на вградения електрически двигател, който позволява на лазерния емитер да се върти на 360 °.

Ролята на призма в такива устройства се осъществява чрез фокусиране на лещи, създаващи точка във външното открито пространство, което се вижда с невъоръжено око. Тази точка се превръща в линия, която е идеална линия. Този тип нива се използва за извършване на ремонтни и довършителни работи, свързани с поставяне върху стени на тапети, полагане на плочки, устройство на цокли и др.

Връщане към съдържанието

Какви дизайнерски характеристики има теодолит?

Теодолитното устройство

Схема устройство теодолит.

Теодолитът е устройство, което позволява измерване на хоризонтални и вертикални ъгли на земята. Първите теодолити имаха владетел, който беше поставен в самия край на иглата в центъра на гониометричния кръг. Ротацията на владетеля на върха на иглата приличаше на движението на иглата на компаса.

Ръководителят имаше специални разфасовки, чрез които се възпроизвеждаха нишките, играейки ролята на отчитащи индекси. Гониметричният кръг в центъра се комбинира с горната част на измерения ъгъл, след което се фиксира здраво.

Тогава първата страна на ъгъла се съчетаваше с владетеля, който се обърна, като взеха предвид броя 1 според скалата, която имаше гониометърът. Втората страна на ъгъла беше комбинирана с владетел, отбелязвайки брояч № 2. След това открихме разликата между стойностите на проби № 2 и № 1 и резултатът беше равен на ъгъла. Подвижният владетел се наричаше алидада, а думата "крайник" беше името на гониометричния кръг. За да съчетаят владетеля и страните на ъгъла, бяха използвани везирите, които все още бяха на примитивно ниво.

Връщане към съдържанието

Устройства, които са част от теодолитния дизайн

Измерване на вертикалния ъгъл от теодолита

Схемата за измерване на вертикалния ъгъл на теодолита.

Съвременните теодолити се характеризират със същите принципи на действие и имената на структурните елементи. Идеята за измерване на ъглите се свързва с наличието на телескоп, който комбинира алидидата и страните на ъгъла. Тръбата трябва да се върти не само на височина, но и на азимут.

Устройството има устройство на скалата за набиране, което ви позволява да четете. За изграждането на теодолит е осигурен здрав метален корпус. За да се постигне гладко въртене на алидада с езика, е осигурена система от оси.

Процесът на движение в кръг от тези елементи се регулира с помощта на затягащи винтове. За да установите теодолит на повърхността на земята, използвайте специален статив. Съществува и оптична улука (овесена каша), която позволява да се съчетае орбитата линия и центъра на крайника.

Страните на ъгъла по време на измерването му трябва да бъдат проектирани върху равнината на крайника чрез вертикална равнина, която е подвижна и се нарича колимация. Огледалната ос на телескопа участва в образуването му, когато се върти около собствената си ос.

Теодолитът на свой ред има хоризонтални и вертикални нишки, подредени в диаметри. Благодарение на тези нишки се вижда. Когато две хоризонтални нишки са разположени на еднакво разстояние от проста кръстосана резба, която е хоризонтална, те се наричат ​​далекомери.

Връщане към съдържанието

Разлики в теодолитните и ниво устройства

Основните разлики между измервателните уреди на нивото и теодолита са свързани с проектирането на техните механизми.

Оптично ниво

Диаграма на елементите на оптичното ниво.

Разликите в инструментите могат да се отбележат в присъствието на двуканална референтна система за теодолита и измервателния прът с ударите на нивото. В първия случай оптичната система приема присъствието на микроскоп, който има определена цена на разделяне. С помощта на удари, приложени към релсата на нивото, измерванията се извършват в метри, сантиметри, милиметри.

Теодолитът, поради своята универсалност, има перфектна референтна система, свързана с цифровото индексиране, поради което индустриалната индустрия е започнала производството на различни модифицирани устройства. Съвременното устройство на теодолита се различава от основния модел чрез наличието на компенсатор, който е отговорен за оперативната инсталация на допълнителната възможност за наблюдение.

За разлика от нивото, теодолитът на всеки дизайн може да се приложи на две нива наведнъж. Не само на хоризонтално ниво, като на ниво, но и на вертикално. Разработването на апаратура включва развитието на производството на теодолити, които се отличават с техническите характеристики на по-високо ниво, което се отнася и до техните експлоатационни свойства.

Обхватът на теодолита е по-широк от нивото, поради възможността за провеждане на точни изследвания и изчисления. Ако сравним два типа устройства, за определен клас от използваното ниво, са предвидени конкретни изисквания.

Връщане към съдържанието

Условия за качествено прилагане на теодолит и ниво

Счетоводно теодолитно снимане

Пример за таблицата с теодолитно проучване.

Сървейърите предпочитат да имат наведнъж два инструмента за изследване, всеки от които е подходящ за определени условия на измерване. На практика се планира да се приложи подобрен запис, който вече няма да бъде скитник, както преди нивото.

След няколко години теодолитът, без който е невъзможно да се справи в геодезията, ще има добре оборудвана конструкция. Например, ще бъде възможно да използвате специални кръгове за търсене в устройството.

Ако геодезистите трябва да работят в открито пространство, използването на лазерно ниво може да не е толкова удобно, колкото измерването с теодолит. Това се дължи на факта, че при ярко и нехомогенно осветяване лазерният лъч на нивото може да бъде пренебрегнат. По принцип, при полеви условия на измерване традиционният теодолит е по-полезно оптично устройство, което не изисква батерии или батерия за работа.

Теодолитните телескопи са оборудвани с решетки от четири вида конци. Точката на пресичане на нишките на решетката и оптичния център на лещата се нарича зрителната тръба. Производството на устройството е свързано с инсталацията, перпендикулярна на вертикалната му ос, която е основната. При прецизна инсталация на вертикалната ос, всяко завъртане на телескопа, което е фиксирано в нулево положение, позицията на оста на наблюдение трябва да бъде свързана с хоризонталната равнина. Това свойство на ниво е основно, тъй като неговата тръба може да има само нулева позиция.

Връщане към съдържанието

Основната разлика между нивото и теодолита в практическото им приложение

Връщане към съдържанието

Как се инсталира инструмент за измерване на статив

При инсталиране на опора на ниво олово не се изисква. Необходимо е да наблюдавате главата на устройството, така че той да има повече или по-малко хоризонтално положение.

Теодолитно проучване

Теодолитна схема за проучване.

Ако искате да инсталирате теодолит, стативът за него трябва да е центриран. За тази цел се закрепва винтовата линия към застопоряващия винт. Триедът е монтиран така, че вертикалната линия да е по-близо до центъра на колчето, която служи за маркиране на стойката на инструмента.

Регулирането на статив трябва да се извърши чрез натискане на краката настрани и придвижването им с по-сигурно закрепване на измервателен уред, оборудван с телескоп. След това осите на статива трябва да бъдат закрепени и настройката трябва да бъде направена по-точно чрез натискане на стъпалото върху издатината на конкретния крак.

Когато тази процедура приключи, нивото или теодолитът се изважда от кутията или кутията, за да се монтира уреда, като се изравнят краищата на повдигащите винтове със специални резки върху главата на статива. След това е необходимо да развитите винтовете, които се повдигат на еднаква височина, и да фиксирате инструмента върху статива.

Връщане към съдържанието

Как да инсталирате инструмента на статив

Повдигащите винтове и нивата позволяват по-нататъшно инсталиране на нивото или теодолита. Това се дължи на необходимостта да се доведе основната вертикална ос във вертикално положение. Ако инсталирате нивото, кликнете върху изпъкналостта на всеки крак на статива, така че кръговото ниво да е в централно положение.

След това телескопът трябва да бъде поставен в положение, което е успоредно на линията на двата винта за повдигане. При завъртане в различни посоки балонът, прикрепен към телескопа, трябва да се довежда до средната позиция.

След това повторете въртенето на телескопа, като го поставите успоредно на линията, която се отнася до другите два винта. В резултат нивото отново трябва да бъде в средна позиция. Тогава всяко завъртане на телескоп на ниво няма да донесе своя балон от дадена позиция.

Връщане към съдържанието

Разграничителни характеристики на грешката в измерването

Използването на оптично ниво е свързано с определянето на относителната стойност, която показва степента на подценяване или превишаване на всяка от точките по отношение на точката, свързана с инсталирането на нивото. Използвайки оптично ниво, направете необходимите измервания на разстоянието до релсата.

Важно е точно да се определят ъглите в хоризонталната равнина. Това обаче е достатъчно, за да се разбие основата за селска къща. В този случай за тази цел не е необходимо да се използва скъп оптичен теодолит.

Често оптичното ниво има грешка в измерването, която е по-ниска от грешката на най-скъпото лазерно устройство с висока точност. За конвенционалните модели устройства грешката ще бъде около 2 мм за 1 км двоен ход. По тази причина използването на оптично ниво е по-често при по-дълги разстояния и с точен резултат от измерването.

За оптиката на всяко ниво е характерна минималната степен на отстраняване на релсата от мястото на монтаж на инструмента, което е 0,4 м. Тази стойност е достатъчна, за да може строителните работи да се извършват дори при обекти с минимално значение.

Добавете коментар