Структура и особености на теодолита

Структурата на теодолита е много важен аспект за строителите. В края на краищата теодолитът е устройство, чиято цел е да променя ъглите на земната повърхност вертикално и хоризонтално.

Теодолитни сортове

Сортове теодолити.

Това устройство беше първото изобретение на човечеството, изпълняващо подобна функция, но такива проби бяха донякъде примитивни. Към днешна дата това устройство е оборудвано с ниво и варианти на електронния формуляр. Те ви позволяват да получите най-точните резултати. Удобната структура на модерния теодолит ви позволява да провеждате лесно и естествено проучване с абсолютната простота на устройството.

За правилното измерване на самолета трябва да имате необходимите знания и умения. Също така максималната точност на работата е възможна само в съответствие с компютърните технологии. Въпреки това, след като сте показали усърдие и търпение, е доста лесно да разберете схемата на работа на това устройство.

Диаграма на типичен теодолит

Диаграма на типичен теодолит.

Известно е, че когато се създава проект за изграждане на всяка сграда, първо се извършват геодезически работи. Целта на такива събития е точността на поставянето на равнината на обекта и съответствието на определените размери с разработения план. Тъй като измервателните работи са завършени, основата се оформя, се издигат преградни стени и се извършва работа по завършването на помещението. Теодолитът като конструктивно устройство е просто необходим за всякакъв вид строителство. Такива устройства се използват активно в процеса на изследване, в геодезията, полигонометрията. Те помагат да се извършват ремонтни работи на автомобили, различни конструкции, инструменти и машини, принадлежащи към високотехнологични версии.

Оптичните устройства са оборудвани с точки за четене, които спомагат за точно изчисляване на местоположението на координатите. Механизмът на електронния тип е оборудван с дисплей и функции за отпечатване в паметта на зададените координати.

Описанието на теодолита

Теодолитът е U-образно устройство, оборудвано със стойка и телескоп. Устройството има следните елементи: кръг от хоризонтални и вертикални изгледи, зрителна тръба, ниво с цилиндрична форма и повдигащи крака.

Основните части на първите устройства се характеризират с факта, че в средата на кръга в края на иглата имали линейно устройство. Той се движеше свободно върху остър предмет, като компасната релса. Габаритът имаше разфасовки, към които са изтеглени нишки, служещи като индекси на стойностите на индекса.

Технически характеристики на теодолитите

Технически характеристики на теодолитите.

Средната част на измервателните кръгове е разположена в горната част на ъгъла и е ясно фиксирана. При преместване на измервателното устройство то е свързано с ъгъла на дясното положение. След това владетелят беше свързан с другата страна на ъгъла. Различието на първия и втория отчет е равно на ъгловата стойност. Подвижният владетел се нарича "крайник".

Днешните проби на такива устройства се различават от структурните елементи:

 1. Свързването на алидада с ъглови точки изисква използването на зрителна тръба. Тя се движи лесно спрямо ъгъла и височината.
 2. Посоката на крайника приема наличието на преброяващо устройство.
 3. Устройството е снабдено с надежден железен ръб.

Ротационното движение на крайника и алидадата се основава на координацията на работата им с помощта на затягащи и направляващи винтове. Тяхното движение зависи от аксиалната система. Възможно е да се инсталира теодолит на земята с помощта на подпори. Връзката на средата на движещия се владетел с вертикални линии, пресичащи горната част на азимута, представляващ интерес, се осъществява чрез нишка с нишка.

За елементите, които трябва да бъдат измерени, страните се прехвърлят на повърхността на крайника чрез подвижна планарна структура от вертикална форма, известна на всички с името "равнина на колимация". Той се състои от осите на зрителната тръба, която се върти около себе си. Тази линия минава през средата на нишките и центъра на оптиката на устройството.

Връщане към съдържанието

Основните елементи на устройството

Основните части на теодолита:

Използване на теодолита

По време на строителството теодолитът се използва за контрол на нивото на сградата.

 1. Краката е сфера с градуиране от 0 ° до 360 °, което позволява да се измерват ъгловите зони и да се превърне в активна мярка.
 2. Alidada е подвижна част на инструмента, която има референтна система по отношение на лимбуса и зрителната тръба. Най-често въртящият се елемент се нарича алдидад.
 3. Зоната за наблюдение е фиксирана върху опорите.
 4. Аксиалното устройство помага на алидизната част и крайника да се въртят по вертикалната ос.
 5. Вертикалната сфера измерва ъгли с подобен външен вид.
 6. Поддържащият механизъм, снабден с винтове в размер на 3 броя.
 7. Винтове за затягане и насочване, разположени върху подвижната част на теодолита.
 8. Механизъм за статив, оборудван с черна кука, повърхностна плоскост за фиксиране на устройството и винт.

В допълнение:

 • винт за пермутация на крайниците;
 • ниво с хоризонтален кръг на алидада;
 • вертикално ниво на кръга;
 • винт за фокусиране на тръби;
 • устройство за четене на микроскоп на окуляра.

Теодолитът се движи по следните начини:

 1. Преместване на визуалното устройство.
 2. Торзията на алидада и крайника. Това действие е свързано със затягането на закрепващите винтове и примерен характер.

Движението на крайника също може да бъде различно. По този начин, такова движение често се свързва с действието на два винта, закрепващи въпросната част с алидада.

Повечето съвременни устройства са оборудвани с телескоп, съчетавайки страните на ъгъла и алидада. Неговото движение е относително към азимута и височината. За да бъде устройството най-надеждно защитено от случайни удари, то е поставено в специален метален корпус. Той не се страхува от механични ефекти, както и от неочаквани падания.

Аксиалното устройство ви позволява гладко да завъртите крайника и алидадата, винтовете контролират самия момент на усукване.

За да поставите устройството на земята, трябва да подготвите специален статив. Връзката между осевата линия и средата на измервателния кръг се извършва с нишка.

Подвижната равнина на колимация, която се появи в резултат на въртенето на осите на зрителната тръба близо до средата.

По принцип теодолитът е устройство, което изисква добре координирана и точна работа. Особено е взискателно за начинаещи. Следователно, преди да започнете работа, трябва да се запознаете с инструкциите.

Връщане към съдържанието

Последователността на инсталирането на устройството

Теодолитен статив

За правилното инсталиране на теодолит е необходим специален геодезически статив.

 1. Теодолитът е фиксиран на статив, в някои случаи се извършва калибриране.
 2. 2 се определят всички точки на измерване.
 3. Винт за фокусиране или диоптър позволява тръбата да се насочва към избрани ориентири.
 4. Зрителното устройство се придвижва до въпросната точка. Хоризонталният кръг изчислява желаните индикатори.
 5. С разхлабването на фиксиращия винт тръбата се придвижва по посока на часовниковата стрелка до друга точка, номера се запомня.
 6. Визуалното устройство се превежда през зенита. Измерванията се извършват по подобен начин. В резултат на това се получава средната стойност на всички показания.

Използването на теодолит включва въвеждането в действие на кръгово приемане. Този метод се използва активно в случая, когато става дума за измерване от една точка. Можете да го направите по следния начин:

 1. Устройството е поставено точно над точката. Краката в този случай се движи до нула.
 2. Алдидата се върти, комбинирайки показанията на нула на микроскопа със стойности на подобни стойности на налягането на измервателното колело. След това винтът е леко разхлабен, алидадата е фиксирана и тръбата е насочена към обекта.
 3. Блокът за фиксиране е здраво фиксиран, след което се изчисляват получените стойности.
 4. Освен това, в процеса на преместване на зрителния елемент, той е насочен към изследвания обект.
 5. Алидада се връща в първоначалната позиция и по същия начин се правят четения на друг план.
 6. Изчислена средна стойност, като се вземат предвид грешките.

Връщане към съдържанието

Оптични и електронни теодолити

В близкото минало такива устройства бяха използвани от геодезистите. Сега има достатъчно аналози, които служат като добър заместител на такива устройства. Те са оптични и електронни. Автоматичните теодолити могат да вземат показания. Те са оборудвани с екран с течни кристали и можете да видите цялата необходима информация. Такова устройство се отличава с максимална точност и висока скорост. Показаната видимост улеснява разбирането на нейните размери. Електронните типове такива устройства не съдържат устройства за съхранение.

Сред недостатъците на такива структури е необходимо да се разпредели подчинението на електроенергията. В този случай оптичното устройство ще се превърне в незаменим помощник. Това не зависи от нивото на зареждане на батерията.

По време на избора на устройството трябва да проверите дали устройството има гаранционно задължение и подробни указания. Необходимо е внимателно да се проучи придобиването на устройството. Съвременният пазар има голямо разнообразие от такива устройства, всеки от които има своя собствена стойност.

Избирайки устройството, което харесваш, не можеш да се безпокоиш да получиш грешни стойности на координатите и височините на изследваните обекти.

Добавете коментар