Цел на регулатора на оборотите на двигателя

Специалистите, работещи с електрически инструменти, задвижвания за шевни машини, както и други устройства, участващи в различни индустриални и домашни сфери, често трябва да се справят с необходимостта от регулиране на скоростта. В същото време се губи мощността на електрическия мотор, намалява скоростта и в крайна сметка спира.

Схема на двигателя с вътрешен ротор

Схема на двигателя с вътрешен ротор.

Следователно най-добрият вариант за прилагане на управление на скоростта се счита за регулиране на напрежението и обратна връзка с тока на натоварване в двигателя.

Общи понятия за контрол на скоростта на двигателя

Обикновено в електрически уреди и инструменти се прилагат универсални колекторни двигатели със серийно възбуждане. Работата им се доказа в директни и променливи течения. Характеристиките на този мотор-контролер включват възникването на самоиндукционни импулси на противоелектронна сила. Това се случва по време на отварянето на намотките на котвата, разположени върху ламелите на колектора, в случай на тяхното превключване. Тези импулси са същите като храненето в амплитуда, но във фаза те са напълно противоположни.

Ъгловният ъгъл, с който се премества противоелектродната сила, се определя от външните свойства на електродвигателя, от товара му и т.н. Отрицателното въздействие е следното:

Типична схема на скоростта на регулатора

Типична схема на скоростта на регулатора.

  • мощността на двигателя се губи;
  • на колектора се появява искра;
  • нагряването на намотката се формира над нормата.

Определено количество обратна електродвижеща сила се анулира от кондензаторите, които придвижват възела.

Процесите, които се случват при режима на регулатор с връзка за обратна връзка, могат да бъдат представени по този начин. Референтното движение, което определя скоростта на въртене на електрическия мотор, е строго оформено чрез резистивно-капацитивна верига.

Когато товарът се увеличи, въртящият момент намалява и скоростта на въртене намалява. Получената противоелектронна сила, която е насочена между катода и зареждащия електрод, намалява.

Тя винаги се свежда до увеличаване на напрежението на тиристора. Той започва с ъгъл на нежелана пожар и доставя по-голямо количество ток на електрическия мотор, като същевременно компенсира намаляването на скоростта на въртене.

По този начин импулсът на напрежението става балансиран, което може да направи регулатора на оборотите на двигателя. С помощта на желания превключвател можете да подадете енергия, без да правите допълнителни настройки. Правилно избраният тиристор с най-нисък превключващ ток стабилизира по-добре скоростта на завъртанията.

Връщане към съдържанието

Използване на ротационен контрол за двигатели с различна мощност

Принципът, описан по-горе, се отнася и за двигателите с висока мощност. Единствената разлика е, че инсталирането на транзистора се извършва на радиатора, чиято обща площ е от 25 см2 и повече.

Оборудването с ниска мощност е приложимо захранване, чието DC ниво е 12 V. Същото се отнася и за получаване на ниска скорост. При излагане на високо напрежение работната микроциркулация се захранва от параметричен стабилизатор, чийто максимум е 15 V. Освен това скоростта се контролира чрез промяна на средните стойности на импулсите, приложени към оборудването.

Ако трябва да регулирате скоростта на електрическия мотор, на вала, на който има висок въртящ момент, ще ви е необходима максимална мощност. Резисторът за амортизация и диодите осигуряват захранване на устройството. Зареждането на кондензатора от източника осигурява фазово закъснение при отварянето на тиристорите.

Кондензаторът се зарежда до нивото, на което се задейства транзисторът, а тиристорът започва с положително анодно напрежение. След изхвърлянето на кондензатора, транзисторът на блока е изключен. Видът на двигателя и очакваната дълбочина на обратната връзка определят стойността на резистора.

Добавете коментар